Produkt

  • Aerogel isolasjonsfilt

    Aerogel isolasjonsfilt

    Aerogel isolasjonsfilt er myk, hydrofob, høytemperaturstabil, brannsikker, brannhemmende isolasjonsmateriale, den består av mikroporøse materialer og uorganisk fibermateriale.

  • Mikroporøs isolasjonsplate

    Mikroporøs isolasjonsplate

    Mikroporøst brett er laget med spesiell teknologi ved bruk av forskjellige råmaterialer, den termiske ledningsevnen er lavere enn stasjonær luft under atmosfærisk trykk